Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΟΒΙΝΤ (ΕΔΑΚ) προχώρησε στην δημιουργία μιας πλατφόρμας συλλογής δεδομένων των παρενεργειών των εμβολίων COVID-19 δημιουργώντας το parenergies.gr

Μία πλατφόρμα όπου οποιοσδήποτε γιατρός ή ασθενής ή ακόμα και συγγενείς ασθενούς/θύματος, θα μπορούν να συμπληρώνουν κάτι αντίστοιχο της κίτρινης κάρτας ώστε να διαπιστώσουμε με πραγματικά δεδομένα τις πραγματικές διαστάσεις των παρενεργειών των εμβολίων.

Σκοπός είναι η καταγραφή της πραγματικής εικόνας, η επιστημονική μελέτη και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Το parenergies.gr είναι μία ανεξάρτητη πλατφόρμα, χωρίς κομματικές ή άλλες αγκυλώσεις, με απώτερο στόχο την αντικειμενική ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών.

Δεσμευόμαστε να προβάλουμε πάντα την πραγματική εικόνα, τα αληθινά δεδομένων και την αντικειμενική ανάλυση από το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει θα ανακοινώνονται (ανώνυμα), έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία ώστε να παρατηρούμε όλοι μαζί το μέγεθος των παρενεργειών στο γενικό πληθυσμό.

Τέλος, οποιοσδήποτε αρχή/ίδρυμα/Πανεπιστήμιο/φορέας θα μπορεί να αιτηθεί εγγράφως στο mail info@parenergies.gr ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα και εφόσον τα όργανα του ΕΔΑΚ επικοινωνήσουν με τον αιτηθέντα φορέα/ίδρυμα/αρχή/Πανεπιστήμιο θα αποφανθούν για την από κοινού επεξεργασία των δεδομένων.

Τα ονόματα των συμμετεχόντων παραμένουν ανώνυμα και μόνο μετά από εισαγγελική εντολή της αρχής της χώρας που φιλοξενεί τις βάσεις δεδομένων, στην προκειμένη στην Ελβετία, θα μπορούν να παραδοθούν στις Ελβετικές αρχές.